Σπαθί μη ηλεκτρικό ξίφους μονομαχίας Uhlmann Ultra No.5 με γαλλική λαβή

Κωδικός 112033
Εταιρεία Uhlmann
60,00
Δεξιοχειρ / Αριστεροχειρ