Προφυλακτήρας ξίφους ασκήσεως T1 1,50mm γυαλισμένος

Κωδικός FG-11
Εταιρεία Sword Hellas