Προφυλακτήρας σπάθης Τ1 Eco 1,50mm ηλεκτρικός γυαλισμένος

Κωδικός SG-11
Εταιρεία Sword Hellas
Χρώμα  
 
Δεξιοχειρ / Αριστεροχειρ