Σπαθί ηλεκτρικό ξίφους μονομαχίας FIE-Maranging Allstar LM

Κωδικός ED19
Εταιρεία Allstar
155,00
Δεξιοχειρ / Αριστεροχειρ  
 
Επιλέξτε λαβή  
 
Επιλέξτε προφυλακτήρα  
 
Επιλέξτε πούντα  
 
Μέγεθος λάμας Standard
Τύπος λάμας FIE