Σπαθί ηλεκτρικό ξίφους μονομαχίας FIE-Maranging Allstar Super BF Blue

Κωδικός ED18
Εταιρεία Allstar
185,00
Δεξιοχειρ / Αριστεροχειρ  
 
Επιλέξτε λαβή  
 
Επιλέξτε προφυλακτήρα  
 
Επιλέξτε πούντα  
 
Σκληρότητα λάμας  
 
Μέγεθος λάμας Standard
Τύπος λάμας FIE

-