Σπαθί ηλεκτρικό ξίφους μονομαχίας Allstar Νο.5

Κωδικός ED11
Εταιρεία Allstar
80,00
Δεξιοχειρ / Αριστεροχειρ  
 
Επιλέξτε λαβή  
 
Επιλέξτε προφυλακτήρα  
 
Επιλέξτε πούντα  
 
Μέγεθος λάμας Standard
Τύπος λάμας Standard

-