Σπαθί ηλεκτρικό ξίφους μονομαχίας Allstar Small

Κωδικός ED11-0
Εταιρεία Allstar
80,00
Δεξιοχειρ / Αριστεροχειρ  
 
Επιλέξτε λαβή  
 
Επιλέξτε προφυλακτήρα  
 
Επιλέξτε πούντα  
 
Μέγεθος λάμας  
 
Μέγεθος λάμας Small
Τύπος λάμας Standard

-